ZGŁASZANIE AWARII PDF Drukuj Email

W przypadku stwierdzenia awarii w mieszkaniu lub wspólnej części budynku prosimy o niezwłoczny kontakt:

 

Centralne ogrzewanie, instalacja wodno-kanalizacyjna:

tel. 600 345 470      Konserwator p. Janek Sychowicz

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 994                    Pogotowie MPWiK (zgłaszanie braku wody)

tel. 22 666 17 14      Pogotowie KOZAK - w niedzielę i święta oraz poza godzinami pracy biura SMD Foksal (Umowa nr 76/KZ/2013)

 

UWAGA! Zawsze, jeśli nie możesz skontaktować się z konserwatorem w przypadku awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej i elektrycznej, możesz wezwać firmę KOZAK (tel. 22 666 17 14, 15, 16). Spółdzielnia ma podpisaną Umowę (nr 76/KZ/2013), która gwarantuje przyjazd ekipy serwisowej w ciągu 2 godzin i usunięcie usterki. Awarie instalacji wodnej należącej do lokatora są usuwane na jego koszt, pozostałe (c.o. i piony wodno-kanalizacyjne, gazowe i elektryczne) - na koszt Spółdzielni.

 

 

Instalacja elektryczna:

tel. 600 345 470      Konserwator p. Janek Sychowicz

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 22 821 46 46     STOEN Warszawa (24h)

 

GAZ

tel. 600 345 470      Konserwator p. Janek Sychowicz

tel. 22 852 11 62     Administracja

tel. 992                    Pogotowie Gazowe

 

Windy

tel. 604 251 176   Serwis

 

Domofon

tel. 22  664 19 13  Jarosław Nagel

tel. 601 33 99 51

 

Internet VECTRA (lepiej wydrukuj tę stronę)

tel. 58 742 65 00       VECTRA S.A.

tel. 0 801 08 08 08    Infolinia

 

UPC (ASTER) Telewizja kablowa

tel. 0 801 014 014    ASTER Sp. z o.o.

tel. 22 4 014 014

tel. 780 500 500       (z tel. komórkowych)

 
Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski